Flipped Learning (Ters Yüz Edilmiş Öğrenme): Eğitimi Değiştiren Yenilikçi Yaklaşım

Flipped Learning (Ters Yüz Edilmiş Öğrenme): Eğitimi Değiştiren Yenilikçi Yaklaşım

Eğitimde son yıllarda öne çıkan en heyecan verici yeniliklerden biri ters yüz edilmiş öğrenme (Flipped Learning) modelidir. Bu model, geleneksel eğitimde kullanılan sunum-dinleme-sınav şablonunu tersine çevirerek, öğrencilere daha aktif ve sorgulayıcı bir rol biçer. Ders öncesi materyalleri kullanarak konuları kendi kendilerine öğrenen öğrenciler, ders sırasında uygulamalı aktiviteler, grup çalışmaları ve tartışmalar aracılığıyla bilgilerini pekiştirir ve derinleştirirler.

Ters yüz edilmiş öğrenme, sadece bir öğretim yöntemi değil, bir öğrenme felsefesidir. Bu felsefeye göre, öğrenme pasif bir şekilde bilgi almaktan öte, aktif bir şekilde bilgiyi inşa etme sürecidir. Öğrenciler, kendi öğrenme süreçlerinin kontrolünü ele geçirdikleri için daha motive olurlar ve daha derinlemesine öğrenirler.

Bu blog yazısında, ters yüz edilmiş öğrenmenin ne olduğunu, nasıl işlediğini, faydalarını ve dezavantajlarını ve bu modeli uygulamak için gerekli ipuçlarını detaylı bir şekilde inceleyeceğiz.

Ters Yüz Edilmiş Öğrenme Nasıl Ortaya Çıktı?

Ters yüz edilmiş öğrenmenin kökeni 1990'lı yıllara kadar uzanmaktadır. Salman Khan, Khan Academy'yi kurmadan önce, matematik derslerini videolar aracılığıyla öğrencilerine sunmaya başladı. Bu videoları izleyen öğrenciler, videolardaki kavramları anlamadıkları takdirde Khan'a sorular sorarak geri bildirim alabiliyorlardı. Khan, bu deneyimden yola çıkarak, öğrencilerin ders öncesinde videoları izleyerek konuları kendi kendilerine öğrenmelerinin ve ders sırasında daha aktif bir şekilde problem çözme ve tartışmalara katılmalarının daha etkili bir öğrenme modeli olduğunu fark etti.

Khan'ın deneyimleri, ters yüz edilmiş öğrenme modelinin gelişmesine öncülük etti. Bu model, 2000'li yıllarda Amerika Birleşik Devletleri'nde bazı okullarda uygulamaya konmaya başladı ve kısa sürede popüler hale geldi.

Geleneksel Eğitimden Farkları Nelerdir?

Flipped Learning, geleneksel eğitim yöntemlerine kıyasla birçok açıdan önemli bir yaklaşımdır. Öğrencileri daha aktif hale getirerek, daha derinlemesine öğrenmelerini ve daha fazla beceri geliştirmelerini sağlar. Flipped Learning'in önemini şu şekilde sıralayabiliriz:

1. Artırılmış Öğrenci Katılımı: Flipped Learning'de öğrenciler, ders öncesi materyalleri inceleyerek derse hazır gelirler. Bu sayede ders sırasında daha aktif katılım gösterir, sorular sorar ve tartışmalara girerler. Geleneksel yöntemde ise öğrenciler genellikle pasif dinleyici konumundadırlar.

2. Geliştirilmiş Anlama: Flipped Learning, öğrencilere konuları kendi kendilerine keşfetme ve anlama imkanı sunar. Bu sayede bilgiler daha kalıcı hale gelir ve öğrenciler daha derinlemesine öğrenirler. Geleneksel yöntemde ise öğretmen, konuları hızlı bir şekilde anlatmaya çalışır ve öğrenciler her zaman her şeyi anlayamayabilir.

3. Artan Eleştirel Düşünme Becerileri: Flipped Learning, problem çözme ve tartışma gibi etkinlikler aracılığıyla öğrencilerin eleştirel düşünme becerilerini geliştirmelerine yardımcı olur. Geleneksel yöntemde ise öğrenciler genellikle ezberci bir şekilde bilgi öğrenmeye çalışırlar ve eleştirel düşünme becerilerini geliştirme imkanı bulamazlar.

4. Geliştirilmiş İletişim Becerileri: Flipped Learning'de grup çalışmaları ve tartışmalar önemli bir yer tutar. Bu sayede öğrenciler, birbirleriyle iletişim kurma, fikirlerini ifade etme ve sunma becerilerini geliştirirler. Geleneksel yöntemde ise öğrenciler genellikle tek başlarına çalışırlar ve iletişim kurma imkanı bulamazlar.

5. Artan Motivasyon: Flipped Learning, öğrencilere kendi öğrenme süreçlerinin kontrolünü ele geçirme imkanı sunar. Bu sayede öğrenciler daha motive olurlar ve öğrenmeye daha fazla istek gösterirler. Geleneksel yöntemde ise öğrenciler genellikle motivasyonsuz olurlar ve öğrenmeye ilgi duymazlar.

6. Kişiselleştirilmiş Öğrenme: Flipped Learning, her öğrencinin kendi hızında ve tarzında öğrenmesine imkan tanır. Öğrenciler, ders öncesi materyalleri tekrar tekrar izleyebilir veya farklı kaynaklardan yararlanabilirler. Geleneksel yöntemde ise tüm öğrenciler aynı hızda ilerlemeye zorlanır ve geride kalan öğrenciler dezavantajlı hale gelir.

7. Geliştirilmiş Zaman Yönetimi Becerileri: Flipped Learning, öğrencilere zamanlarını daha iyi yönetmeyi öğretir. Öğrenciler, ders öncesi materyalleri ne zaman inceleyeceklerini ve ne kadar zaman ayıracaklarını kendileri planlarlar. Geleneksel yöntemde ise öğrencilerin zaman yönetimi becerileri gelişmez.

8. Farklı Öğrenme Stillerine Uygunluk: Flipped Learning, farklı öğrenme stillerine sahip öğrencilere hitap eden bir yaklaşımdır. Görsel, işitsel veya kinestetik öğrenen tüm öğrenciler flipped Learning'den faydalanabilirler. Geleneksel yöntem ise genellikle tek bir öğrenme stiline hitap eder.

9. Teknoloji Kullanımı: Flipped Learning, ders öncesi materyallerin hazırlanmasında ve sunumunda genellikle video dersleri, çevrimiçi kaynaklar, interaktif modüller gibi teknolojik araçlar kullanılır. Bu sayede öğrenciler, farklı öğrenme araçlarına ve kaynaklara erişebilirler. Geleneksel yöntemde ise genellikle tek tip materyaller kullanılır.

10. Öğretmen-Öğrenci İlişkisini Güçlendirir: Flipped Learning, öğretmenlerin öğrencilerle daha yakın ilişkiler kurmalarına imkan tanır. Ders sırasında, öğretmenler öğrencilere bireysel olarak rehberlik edebilir ve geri bildirimde bulunabilirler. Geleneksel yöntemde ise öğretmenlerin öğrencilerle birebir ilgilenme imkanı sınırlıdır.

Flipped Learning Nasıl Çalışır?

Ters yüz edilmiş öğrenmenin temel unsurları şunlardır:

1) Öğrenci Merkezli Yaklaşım: Bu model, öğrenciyi öğrenme sürecinin merkezine alır ve öğrencilerin aktif katılımını teşvik eder.

2) Teknoloji Kullanımı: Ders öncesi materyallerin hazırlanmasında ve sunumunda genellikle video dersleri, çevrimiçi kaynaklar, interaktif modüller gibi teknolojik araçlar kullanılır.

3) Aktif Sınıf Zamanı: Ders sırasında, öğrenciler önceden öğrendikleri bilgileri kullanarak problem çözerler, grup çalışmaları yaparlar ve öğretmenleriyle veya birbirleriyle tartışmalar gerçekleştirirler.

4) Geri Bildirim ve Değerlendirme: Öğretmen, öğrencilerin öğrenmesini gözlemler ve değerlendirir ve gerektiğinde geri bildirim sağlar.

Flipped Learning ile Öğrenen Öğrenciler Hangi Kazanımları Elde Ederler?

Flipped Learning, öğrencilere geleneksel eğitim yöntemlerine kıyasla birçok avantaj sunan yenilikçi bir öğrenme modelidir. Bu modelde, öğrenciler ders öncesi materyalleri inceleyerek derse hazır gelirler ve ders sırasında aktif katılım gösterirler. Bu sayede birçok kazanım elde ederler.

Flipped learning ile öğrenen bir öğrenci:

1. Daha Derinlemesine Anlar: Flipped Learning, öğrencilere konuları kendi kendilerine keşfetme ve anlama imkanı sunar. Bu sayede bilgiler daha kalıcı hale gelir ve öğrenciler daha derinlemesine öğrenirler. Geleneksel yöntemde ise öğretmen, konuları hızlı bir şekilde anlatmaya çalışır ve öğrenciler her zaman her şeyi anlayamayabilir.

2. Eleştirel Düşünme Becerilerini Geliştirir: Flipped Learning, problem çözme ve tartışma gibi etkinlikler aracılığıyla öğrencilerin eleştirel düşünme becerilerini geliştirmelerine yardımcı olur. Geleneksel yöntemde ise öğrenciler genellikle ezberci bir şekilde bilgi öğrenmeye çalışırlar ve eleştirel düşünme becerilerini geliştirme imkanı bulamazlar.

3. Motivasyonu Artar: Flipped Learning, öğrencilere kendi öğrenme süreçlerinin kontrolünü ele geçirme imkanı sunar. Bu sayede öğrenciler daha motive olurlar ve öğrenmeye daha fazla istek gösterirler. Geleneksel yöntemde ise öğrenciler genellikle motivasyonsuz olurlar ve öğrenmeye ilgi duymazlar.

4. Zaman Yönetimi Becerilerini Geliştirir: Flipped Learning, öğrencilere zamanlarını daha iyi yönetmeyi öğretir. Öğrenciler, ders öncesi materyalleri ne zaman inceleyeceklerini ve ne kadar zaman ayıracaklarını kendileri planlarlar. Geleneksel yöntemde ise öğrencilerin zaman yönetimi becerileri gelişmez.

5. Farklı Öğrenme Stillerine Uyum Sağlar: Flipped Learning, farklı öğrenme stillerine sahip öğrencilere hitap eden bir yaklaşımdır. Görsel, işitsel veya kinestetik öğrenen tüm öğrenciler Flipped Learning'den faydalanabilirler. Geleneksel yöntem ise genellikle tek bir öğrenme stiline hitap eder.

6. Teknoloji Kullanım Becerilerini Geliştirir: Flipped Learning, ders öncesi materyallerin hazırlanmasında ve sunumunda genellikle video dersleri, çevrimiçi kaynaklar, interaktif modüller gibi teknolojik araçlar kullanılır. Bu sayede öğrenciler, farklı öğrenme araçlarına ve kaynaklara erişebilirler. Geleneksel yöntemde ise genellikle tek tip materyaller kullanılır.

7. Öğrenme Sorumluluğunu Üstlenir: Flipped Learning'de öğrenciler, kendi öğrenmelerinin sorumluluğunu üstlenirler. Bu sayede daha bilinçli ve sorumlu öğrenciler olurlar. Geleneksel yöntemde ise öğrenme sorumluluğu genellikle öğretmenlerdedir.

8. Problem Çözme Becerilerini Geliştirir: Flipped Learning, problem çözme ve tartışma gibi etkinlikler aracılığıyla öğrencilerin problem çözme becerilerini geliştirmelerine yardımcı olur. Geleneksel yöntemde ise öğrenciler genellikle problem çözme becerilerini geliştirme imkanı bulamazlar.

9. İletişim Becerilerini Geliştirir: Flipped Learning'de grup çalışmaları ve tartışmalar önemli bir yer tutar. Bu sayede öğrenciler, birbirleriyle iletişim kurma, fikirlerini ifade etme ve sunma becerilerini geliştirirler. Geleneksel yöntemde ise öğrenciler genellikle tek başlarına çalışırlar ve iletişim kurma imkanı bulamazlar.

10. Takım Çalışması Becerilerini Geliştirir: Flipped Learning'de grup çalışmaları ve projeler önemli bir yer tutar. Bu sayede öğrenciler, takım çalışması yapma, birbirleriyle işbirliği yapma ve ortak bir hedefe ulaşmak için birlikte çalışma becerilerini geliştirirler. Geleneksel yöntemde ise öğrenciler genellikle tek başlarına çalışırlar ve takım çalışması yapma imkanı bulamazlar.

Öğretmenler İçin; Etkili Bir Flipped Learning Yöntemi Nasıl Tasarlanır?

Flipped Learning, son yıllarda eğitimde öne çıkan ve birçok faydası olan bir öğrenme modelidir. Bu modeli etkili bir şekilde uygulamak için dikkat edilmesi gereken bazı önemli noktalar vardır.

1. Hedefleri Belirleyin: Herhangi bir öğrenme etkinliğine başlamadan önce, neyi başarmak istediğinizi net bir şekilde tanımlamak önemlidir. Flipped Learning ile neyi başarmak istediğinizi belirleyin. Öğrencilerin hangi bilgileri ve becerileri kazanmasını istiyorsunuz? Bu hedefler, ders içeriğini, aktiviteleri ve değerlendirme yöntemlerini belirlemenize yardımcı olacaktır.

2. Doğru İçeriği Seçin: Flipped Learning'de ders öncesi materyaller çok önemlidir. Bu nedenle, öğrencilerin ilgisini çekecek ve konuyu anlamalarına yardımcı olacak yüksek kaliteli içerikler seçmeniz gerekir. Videolar, infografikler, makaleler ve interaktif modüller gibi farklı içerik türlerini kullanabilirsiniz.

3. Çeşitlilik Sağlayın: Farklı öğrenme stillerine sahip öğrencilerin ihtiyaçlarını karşılamak için çeşitli içerikler ve aktiviteler sunmanız önemlidir. Görsel, işitsel ve kinestetik öğrenen öğrenciler için farklı seçenekler sunun.

4. Net Talimatlar Verin: Öğrencilerin ders öncesi materyalleri nasıl inceleyeceklerini ve neyi öğrenmeleri gerektiğini net bir şekilde anlamaları gerekir. Ders öncesi materyaller için açık ve net talimatlar verin.

5. Etkileşimi Teşvik Edin: Öğrencilerin ders öncesi materyalleri pasif bir şekilde izlemeleri veya okumaları yerine, içerikle etkileşime girmeleri gerekir. Yorumlar yapmalarını, sorular sormalarını ve birbirleriyle tartışmalarını teşvik edin.

6. Uygun Aktiviteler Seçin: Ders sırasında, öğrencilerin ders öncesi materyallerde öğrendiklerini pekiştirmelerine ve uygulama imkanı vermelerine yardımcı olacak aktiviteler seçin. Problem çözme, grup çalışması, sunumlar ve tartışmalar gibi farklı aktivite türlerini kullanabilirsiniz.

7. Geri Bildirim Verin: Öğrencilerin neyi öğrendiklerini ve neyi geliştirmeleri gerektiğini anlamalarına yardımcı olmak için düzenli olarak geri bildirim vermeniz önemlidir. Yazılı geri bildirim, sözlü geri bildirim ve öz değerlendirme gibi farklı geri bildirim yöntemlerini kullanabilirsiniz.

8. Teknolojiyi Kullanın: Flipped Learning'i uygulamak için birçok teknolojik araç kullanılabilir. Video platformları, çevrimiçi öğrenme platformları, anket araçları ve tartışma forumları gibi araçlar, ders öncesi materyalleri hazırlamanıza, aktiviteler oluşturmanıza ve öğrencilerle iletişim kurmanıza yardımcı olabilir.

9. Esnek Olun: Her öğrenci farklıdır ve farklı şekilde öğrenir. Bu nedenle, planlarınızda esnek olmanız ve öğrencilerin ihtiyaçlarına göre uyarlamalar yapmanız önemlidir.

10. Sürekli Geliştirin: Flipped Learning'i uygulamak bir süreçtir ve zamanla geliştirmeniz gerekir. Deneyler yapmaktan, geri bildirim almaktan ve yeni yöntemler denemekten korkmayın.

Ek İpuçları:

1) Öğrencileri planlama sürecine dahil edin.

2) Öğrencilerin ders öncesi materyalleri incelemelerini takip edin.

3) Ders sırasında öğrencilerin aktif katılımını sağlayın.

4) Teknolojinin kullanımında öğrencilere yardımcı olun.

5) Velileri flipped learning hakkında bilgilendirin.

Flipped Learning, doğru şekilde uygulandığında öğrencilerin daha aktif ve motive olmalarını, daha derinlemesine öğrenmelerini ve daha fazla beceri geliştirmelerini sağlayabilir.

dersheryerde.com’da Uygulanan Eğitim Modeli ve Avantajları Nelerdir?

 

Flipped Learning, dersheryerde.com Online Eğitim Platformu’nun eğitim modelinin merkezinde yer almaktadır. Tüm kademe ve branşlarda eğitim imkanı sunan platformumuzda öğrencilerimiz her ders öncesinde, alanında uzman öğretmenlerimizin iletmiş oldukları ders planlarına istinaden hazırlanan dijital içerikler ile, canlı derslerine katılmadan önce işlenecek konuyu daha iyi öğrenerek ve hazır bulunuşlukları arttırılmış bir şekilde öğretmenleri ile derslerine katılım sağlarlar. 

Bu sayede gerçekleştirilen canlı derslerinde işlenen konulara hakim bir şekilde akademik eğitim süreçlerini ilerletirler.

 

Bu öğrencilerimizin derse katılımı, söz hakkı alma ve motivasyonlarını gözle görülür bir şekilde arttırarak konuları anlama potansiyellerini de geleneksel eğitim modeline göre daha verimli bir hale getirir. 

Ders öncesinde paylaşılan dijital içerikler öğrencilerimizi yaş grupları, hobileri ve ilgi alanları üzerine edinilen bilgilere dayanarak yapay zeka araçları ile hazırlanır ve derse girmeden önce DHY LMS Kütüphanesi aracılığıyla kendiler ile paylaşılır. Bu içerikler 5-10 dakikalık videolar veya eğitsel metin içerikleri şeklinde tasarlanır.

 

Dijital içeriğini izledikten sonra, canlı dersini tamamlayan öğrencilerimiz her dersin sonunda 10 soruluk bir değerlendirme testine katılarak, işlenilen konunun ne kadar iyi anlaşıldığına dair raporlanabilir bir sonuç elde ederler. Bu sayede sıradaki dersinin planlanmasına ilişkin bireysel öğretmenleri ile yol haritalarını kendileri oluşturulmuş olurlar.

Bu eğitim methodu ile sunulan bi kişiselleştirilmiş öğretim deneyimi, dersheryerde.com eğitim süreçlerinde her ders için devam eden bir eğitim döngüsü kapsamında öğrencilerimize sunulmaktadır.

 

Siz de hemen “Ücretsiz Tanışma Dersi” başvurusunda bulunarak tüm kademe ve branşlarda birebir özel ders ihtiyaçlarınız için dilediğiniz öğretmenle ilk dersi ücretsiz olacak şekile tanışabilir, memnun kalmanız halinde 4, 8 ve 12 derslik paketlerden, sabit fiyat avantajından yararlanarak bu eğitim modelini deneyimleyebilirsiniz!

   • Yazıyı değerlendir: