Şartlar ve Kullanım

KULLANIM ŞARTLARI VE SÖZLEŞME

Taraflar

İşbu sözleşme ("Sözleşme"), Ders Her Yerde Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri LTD. ŞTİ. ("Satıcı") ve Satıcı tarafından sunulan online eğitim hizmetlerine abone olan gerçek veya tüzel kişi ("Kullanıcı") arasında akdedilir.

Konu

İşbu Sözleşme, Kullanıcı tarafından satın alınan ve Satıcı tarafından sunulan online eğitim hizmetlerinin ("Hizmetler") kullanımına ilişkin şartları belirlemektedir.

Sözleşmenin Kabulü

Kullanıcı, Hizmetlerin kullanımı için gerekli olan bilgileri eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurduktan sonra, bu Sözleşmeyi okuduğunu, anladığını ve kabul ettiğini beyan etmektedir. Bu beyanın ardından Kullanıcı, Satıcı tarafından sunulan Hizmetlerden yararlanabilir.

Kullanım Şartları

4.1. Hizmetlerin kullanımı için Kullanıcı, Satıcı tarafından sunulan online eğitim platformuna erişim sağlamalıdır.

4.2. Kullanıcı, Hizmetlerin kullanımı sırasında yürürlükteki mevzuata, işbu Sözleşme hükümlerine ve Satıcı tarafından belirlenen kurallara uygun davranmakla yükümlüdür.

4.3. Kullanıcı, Satıcı tarafından sunulan Hizmetlerin kullanımı sırasında, kullanıcı adı ve şifresini gizli tutmakla ve üçüncü kişilerle paylaşmamakla yükümlüdür.

4.4. Kullanıcı, Hizmetlerin kullanımı sırasında başka kullanıcılara veya Satıcı'ya zarar verecek veya rahatsızlık verecek davranışlarda bulunmayacak, yanıltıcı veya sahte bilgiler vermemekle yükümlüdür.

4.5. Kullanıcı, Hizmetlerin kullanımı sırasında Satıcı tarafından sunulan materyalleri, verileri, yazılımları ve diğer fikri mülkiyet haklarına konu olan unsurları izinsiz olarak kullanamaz, çoğaltamaz, değiştiremez veya dağıtamaz.

4.6. Kullanıcı, Hizmetlerin kullanımı sırasında Satıcı tarafından sunulan hizmetlerin niteliğine uygun ve öngörülen amaçlarla kullanmakla yükümlüdür.

5.1. Taraflar, işbu Sözleşme ile ilgili doğan ihtilafların çözümünde öncelikle anlaşmazlığın giderilmesi için gayret gösterirler. Bu gayret sonucunda anlaşmazlığın giderilememesi durumunda, Taraflar İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri'nin görevli olduğunu kabul ederler.

5.2. İşbu Sözleşme, tarafların karşılıklı anlaşması ile feshedilebilir. Taraflardan birinin Sözleşme'yi tek taraflı feshetmesi durumunda, diğer tarafın doğacak zararları karşılanır.

5.3. İşbu Sözleşme, Tarafların bir hukuki işlem yapması için gerekli olan beyanlarının yer aldığı sözleşme olarak kabul edilecektir.

5.4. İşbu Sözleşme ve Sözleşme kapsamındaki hükümler, Taraflar arasında yazılı olarak yapılmış olan anlaşmaların ve düzenlemelerin yerine geçer.

5.5. İşbu Sözleşme, Tarafların anlaşması ile sona erene kadar geçerlidir. Taraflar, işbu Sözleşme kapsamında oluşacak herhangi bir ihtilaf halinde Türk Hukuku'nun ilgili mevzuatı ve hükümleri uygulanacaktır.

İşbu sözleşme, Tarafların karşılıklı rızası ile akdedilmiş olup, Sözleşme'nin her iki tarafça kabul edilmesi ile yürürlüğe girmiştir.