LGS Tercihi Nasıl Yapılır? LGS Tercih Kılavuzu

LGS (Liselere Geçiş Sistemi) Nedir?

LGS, Türkiye'de öğrencilerin ortaokul seviyesinde aldıkları eğitimin ölçüldüğü ve 8. sınıf kademesinde uygulanan ulusal bir sınavdır. Sınavda karşınıza çıkabilecek 6. ve 7. sınıf konularının da işlendiği LGS'de, ağırlıklı olarak 8. sınıfa ait müfredat konularından sorular gelmektedir. Bu sebeple 6. ve 7. sınıfta işlenen konuların da göz ardı edilmemesi gerektiğini söyleyebiliriz.

2024 yılında 2 Haziran tarihinde düzenlenecek olan Liselere Geçiş Sistemi Sınavı, iki oturum şeklinde gerçekleştirilmektedir. İlk oturumda Sözel alandan 50 soru içermekte olan sınavda öğrencilere 75 dakika verilmektedir. İkinci oturumunda ise 40 Sayısal alan sorusu için 80 dakika verilmektedir.

Sözel alanda sizlere sorulacak soruları içeren branşlar şu şekilde; Türkçe, İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ile İngilizce. Sayısal alanda ise Matematik ve Fen Bilimleri branşlarından sorular bulunmaktadır. 

LGS Konu Dağılımı ve Soru Sayıları

LGS 2024 için Güncel soru dağılımıni incelemek gerekirse: Türkçe'den 20 soru, C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük’ten 10 soru, Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisinden 10 soru, İngilizceden: 10 soru, Fen Bilimleri, Matematik için her iki branştan 20 adet soru bulunmaktadır.

Bu branşlara ait konu dağılımı ve soru sayısını aşağıdaki gibi sıralayabiliriz:

Matematik 

Öğrencilerin sayısal yeteneklerinin ölçülmesini hedefleyen bir konu dağılımı mevcuttur. 20 Adet soru bulunmaktadır.

Sayılar ve İşlemler konusuna ait 6 Soru,

Oran, Orantı ve Yüzdeler konusuna ait 3 Soru,

Cebirsel İfadeler ve Denklemler konusuna ait 4 Soru,

Geometri branşından 4 Soru,

Veri Analizi konusundan da 3 Soru gelecek şekilde planlanmıştır.

LGS'nin Matematik sorularının dağılımının, öğrencilerin genel matematik yeteneklerinin ölçülmesi üzerine olduğunu görülebilmektedir. Sorular, öğrencilerin matematiksel düşünce süreçlerini, problem çözme kabiliyetlerini ve analitik becerilerini değerlendirme hedeflemektedir.

Sınav süreci boyunca, bu konu başlıkları altında farklı zorluk seviyelerinde soruların yer alabileceği unutulmamalıdır. Öğrencilerin her bir konuda temel kavramları anlamaları ve düzenli pratik yapmaları, sınavda başarılı olmaları açısından kritik öneme sahiptir.

Bu bilgiler ile, matematik bölümüne hazırlık yaparken öğrencilere hangi konulara daha fazla vurgu yapmaları gerektiği konusunda daha fazla bilgi sahibi olabilirsiniz. Ancak, sınav kılavuzunda yer alacak detaylı soru dağılımını incelemek, en güncel ve doğru bilgilere ulaşmak için sınav hazırlığı sürecinde öğrencilerimiz ve velileri için önemli bir adım olmaktadır.

Türkçe

Öğrencilerin dil becerilerini test eden, paragraf ve metinleri anlama ile olumlu veya olumsuz fikri yorumlama yeteneklerini ölçmeyi amaçlamaktadır. 20 Adet soru bulunmaktadır.

Cümle Bilgisi konusuna ait 4 Soru,

Sözcük Bilgisi konusuna ait 4 Soru,

Paragraf Bilgisi ve Anlam konusuna ait 4 Soru,

Anlatım Bozuklukları konusuna ait 4 Soru,

Metin İçeriği ve Yorumlama konusuna ait 4 Soru gelecek şekilde planlanmıştır.

Belirtilen konular altında zorluk derecesi farklı sorular gelebilmektedir. Öğrencilerin verilen metin ile paragrafları anlama ve yorumlama yetileri ölçülmesi hedeflenirken, bu sorular verilen metin ile ilişkilendirilerek, olumlu veya olumsuz çıkarımlar yapılması beklenmektedir. Sınava hazırlık süreçlerinizde bu konular üzerine tekrar ve pratiklerin yapılması, sınavda karşılaşacağınız soruları kolaylıkla cevaplandırmanıza yardımcı olacaktır.

Fen Bilimleri

Öğrencilerin Fen Bilimleri ve Doğa gibi konulara yönelik temel kavramları anlama ve uygulama yeteneklerini değerlendirmek üzerine uygulanmaktadır. 20 Adet soru bulunmaktadır.

Canlılar ve Yaşam konusuna ait 4 Soru,

Madde ve Özellikleri konusuna ait 4 Soru,

Enerji ve Enerji Dönüşümleri konusuna ait 4 Soru,

Basit Makineler ve İşleyişleri konusuna ait 4 Soru,

Dünya ve Evren konusuna ait 4 Soru gelecek şekilde planlanmıştır.

Bu konu başlıkları altında çeşitli zorluk seviyelerinde sorular bulunabilmektedir. Fen Bilimleri konularındaki temel prensipleri kavramak, bilimsel düşünce becerilerini kullanabilmek ve çeşitli konu başlıklarını yorumlayabilmek, LGS sınavı Sayısal bölümü hedefleri arasındadır.

LGS 2024

LGS sınavı daha önce de bahsettiğimiz gibi birinci ve ikinci dönem konularını kapsar. Ancak, geçtiğimiz Şubat ayında ülkemizde gerçekleşen üzücü deprem felaketinin neden olduğu maddi ve manevi zorluklar göz önüne alınarak, Milli Eğitim Bakanlığı bu yılki LGS sınavının sadece birinci dönem konularını içereceğini duyuru olark sunmuştur. ve bu karar ile, öğrencilerin yükü biraz olsa hafifletilmesi amaçlanmıştır.

Bu açıklama doğrultusunda karşılaşabileceğiniz LGS 2024 Sınav Konuları’nın güncel ve detaylandırılmış listesi şu şekilde oluşmaktadır:

Türkçe 8. Sınıf Konuları

Konu 1: Sözcükte Anlam

Konu 2: Söz Gruplarında Anlam

Konu 3: Deyimler ve Atasözleri

Konu 4: Cümlede Anlam

Konu 5: Söz Sanatları

Konu 6: Metin Türleri

Konu 7: Fiilimsiler (Sıfat-Fiil, İsim-Fiil, Zarf-Fiil)

Konu 8: Cümlenin Ögeleri

Konu 9: Cümle Türleri

Konu 10: Yazım Kuralları

Konu 11: Noktalama İşaretleri

Konu 12: Parçada Anlam

Konu 13: Fiilde Çatı

Konu 14: Sözel Mantık / Görsel Okuma, Anlatım Bozuklukları

İnkılâp Tarihi 8. Sınıf Konuları

Konu 1: Bir Kahraman Doğuyor

Konu 2: Milli Uyanış: Bağımsızlık Yolunda Atılan Adımlar

Konu 3: Atatürkçülük ve Çağdaşlaşan Türkiye

Konu 4: Demokratikleşme Çabaları

Konu 5: Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası

Konu 6: Atatürk’ün Ölümü ve Sonrası

Din Kültürü 8. Sınıf Konuları

Konu 1: Kader İnancı

Kader ve Kaza İnancı

İnsanın İradesi ve Kader Kaderle İlgili Kavramlar

Bir Peygamber Tanıyorum: Hz. Musa (a.s.)

Bir Ayet Tanıyorum: Ayet el-Kürsi ve Anlamı

Konu 2: Zekât ve Sadaka

İslam’ın Paylaşma ve Yardımlaşmaya Verdiği Önem

Zekât ve Sadaka İbadeti

Zekât ve Sadakanın Bireysel ve Toplumsal Faydaları

Bir Peygamber Tanıyorum: Hz. Şuayb (a.s.)

Bir Sure Tanıyorum: Maûn Suresi ve Anlamı

Konu 3: Din ve Hayat

Din, Birey ve Toplum

Dinin Temel Gayesi

Bir Peygamber Tanıyorum: Hz. Yusuf (a.s.)

Bir Sure Tanıyorum: Asr Suresi ve Anlamı

Konu 4: Muhammed’in Örnekliği

Muhammed’in (s.a.v) Doğruluğu ve Güvenilir Kişiliği

Muhammed’in (s.a.v) Merhametli ve Affedici Oluşu

Muhammed’in (s.a.v) İstişareye Önem Vermesi

Muhammed’in Davasındaki Cesaret ve Kararlılığı

Muhammed’in Hakkı Gözetmedeki Hassasiyeti

Muhammed’in (s.a.v) İnsanlara Değer Vermesi

Bir Sure Tanıyorum: Kureyş Suresi ve Anlamı

Konu 5: Kuran-ı Kerim ve Özellikleri

İslam Dininin Temel Kaynakları

Kur’an-ı Kerim’in Ana Konuları

Kur’an-ı Kerim’in Temel Özellikleri

Bir Peygamber Tanıyorum: Hz. Nuh (a.s.)

LGS 2024

Fen ve Teknoloji 8. Sınıf Konuları

Konu 1: Mevsimler ve İklim / Dünya ve Evren

Mevsimlerin Oluşumu

İklim ve Hava Hareketleri

Konu 2: DNA ve Genetik Kod / Canlılar ve Yaşam

DNA ve Genetik Kod

Kalıtım

Mutasyon ve Modifikasyon

Adaptasyon (Çevreye Uyum)

Biyoteknoloji

Konu 3: Basınç / Fiziksel Olaylar

Basınç

Konu 4: Madde ve Endüstri / Madde ve Doğası

Periyodik Sistem

Fiziksel ve Kimyasal Değişimler

Kimyasal Tepkimeler

Asitler ve Bazlar

Maddenin Isı ile Etkileşimi

Türkiye’de Kimya Endüstrisi

Konu 5: Basit Makineler

Basit Makineler

Konu 6: Enerji Dönüşümleri ve Çevre Bilimi

Besin Zinciri ve Enerji Akışı

Enerji Dönüşümleri

Madde Döngüleri ve Çevre Sorunları

Sürdürülebilir Kalkınma

Konu 7: Elektrik Yükleri ve Elektrik Enerjisi

Elektrik Yükleri ve Elektriklenme

Elektrik Yüklü Cisimler

Elektrik Enerjisinin Dönüşümü

İngilizce 8. Sınıf Konuları

Konu 1: Friendship 

Konu 2: Teen Life 

Konu 3: In the Kitchen 

Konu 4: On the Phone 

Konu 5: The Internet

Matematik 8. Sınıf Konuları

Konu 1: Çarpanlar ve Katlar

Konu 2: Üslü İfadeler

Konu 3: Kareköklü İfadeler

Konu 4: Veri Analizi

Konu 5: Basit Olayların Olma Olasılığı

Konu 6: Cebirsel İfadeler ve Özdeşlikler

Konu 7: Doğrusal Denklemler

Konu 8: Eşitsizlikler

Konu 9: Üçgenler

Konu 10: Eşlik ve Benzerlik

Konu 11: Dönüşüm Geometrisi

Konu 12: Geometrik Cisimler

LGS 2024 Sınav Rehberi

Sınav tarihine kadar konu eksiklerinin tamamlanması ve hazırlık sürecinden akademik olarak daha iyi seviyelere gelinmesi için özel ders imkanları göz önünde bulundurulabilir. dersheryerde.com Online Eğitim Platformu olarak- ulusal sınavlar düzeyinde 10-20 yıl deneyimli öğretmenlerimiz ile sınav sürecinde akademik destek ihtiyacı olan öğrencilerimize birebir özel ders imkanı sunmaktayız. LGS Hazırlık Programları ile öğrencilerimizin tüm konu eksikliklerini birebir canlı dersler ile diledikleri öğretmeni seçerek tamamlama imkanı bulunmakta. Yeni nesil soru kalıpları ve çeşitli öğrenme teknikleri sayesinde sınava hazırlık süreçlerinde öğrencilerimizin maksim akademik verim almalarını sağlamaktayız. Tüm konular üzerine yapılacak konu tekrarları, test çözümleri ve deneme sınavları ile LGS 2024 Sınav süreciniz boyunca sizlere daha faydalı bir hazırlık imkanı sağlayacaktır. Sizler de dersheryerde.com Ücretsiz Tanışma Dersimize katılarak, sınava hazırlık sürecinizde konu eksiklerinizi tercih ettiğiniz öğretmeninizle birebir özel dersler sayesinde vakit kaybetmeden tamamlamaya başlayabilirsiniz.

LGS Tercih Süreci: Doğru Yönlendirme ve Bilinçli Kararlar

LGS (Liselere Geçiş Sınavı) tercihleri, öğrencilerin eğitim hayatlarında önemli bir adımdır. Doğru tercihler, öğrencilerin geleceklerini şekillendirme ve istedikleri liseye yerleşme sürecinde büyük önem taşır. Öğrencilerin LGS sınavında elde ettikleri puanlarla, tercih ettikleri liselere yerleşmek için yapmaları gereken işlemlerdir. Bu tercihler, öğrencilerin hangi liselere başvuracaklarını ve hangi programları seçeceklerini belirler.Bu tercih dönemlerinde öğrencilerimizin gelecekleri için en doğru kararı verebilmeleri adına nelere dikkat edilmesi gerektiğini maddeler halinde bulabilirsiniz.

LGS Tercihleri Nasıl Yapılır?

LGS tercihleri, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenen ve öğrencilere duyurulan bir süreç içerisinde yapılmaktadır. Öğrenciler, bu süreçte MEB'in belirlediği tercih kılavuzuna göre, internet üzerinden tercihlerini yapabilirler. Tercihler, öğrencilerin sınavda elde ettikleri puanlara, tercih ettikleri okulların kontenjanlarına ve öğrencilerin tercih sıralarına göre değerlendirilmektedir. 

Her öğrencinin LGS tercihleri için belirli bir sayıda tercih hakkı bulunmaktadır. Bu sayı her yıl Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenir ve tercih kılavuzunda duyurulur. Tercih yaparken öğrencilerin internet erişimi olan bir cihaza ve MEB'in yayınladığı tercih kılavuzuna ihtiyaçları vardır. Tercih işlemi, internet üzerinden çevrimiçi olarak gerçekleştirilir ve öğrencilerin belirtilen adımları takip ederek tercihlerini yapmaları sağlanır.

Tercih Yaparken Nelere Dikkat Etmeliyiz?

Tercih yaparken dikkat etmemiz gereken birkaç önemli nokta bulunmaktadır:

Kendini Tanıma: Öğrencilerin yetenekleri, ilgi alanları ve gelecekteki hedefleri doğrultusunda tercih yapmaları önemlidir.

Okul İmkanları ve Programlar: Tercih edilen okulların sunduğu eğitim programları, sosyal imkanlar ve donanımlar göz önünde bulundurulmalıdır.

Ulaşım ve Konum: Okulun konumu ve ulaşım imkanları da tercih yaparken dikkate alınmalıdır.

Kardeş Okullar ve Tercih Sıralaması: Birden fazla tercih yapıldığında, sıralamanın önemi ve kardeş okulların tercih avantajları da göz önünde bulundurulmalıdır.

LGS Tercihleri Ne Zaman Yapılıyor?

LGS tercihleri genellikle LGS sınavının ardından birkaç gün içinde başlar ve belirlenen bir süre içinde tamamlanır. Tercih yapma tarihleri her yıl Milli Eğitim Bakanlığı tarafından duyurulmaktadır.

LGS Tercih Sonuçları Ne Zaman Açıklanıyor?

LGS tercih sonuçları, tercih sürecinin sona ermesinin ardından belirlenen bir süre içinde açıklanmaktadır. Bu süreç, tercih yapılan okulların kontenjanlarına, öğrenci sıralamalarına ve tercih edilen programlara bağlı olarak değişebilmektedir. Bu süreçte tercih etmek istediğiniz okulun kontenjan ve sıralamalarını güncel şekilde takip etmek öğrencilerimiz için çok önemlidir.

Sonuçlar Açıklandıktan Sonra Ne Yapmalıyız?

Tercih sonuçları açıklandıktan sonra öğrenciler, yerleştikleri okulları ve programları kontrol etmelidirler. Yerleştikleri okula kayıt için gerekli belgeleri ve süreleri takip etmelidirler. Ayrıca, tercih sonuçlarını değerlendirerek varsa itiraz süreçlerini takip etmekte fayda vardır.

LGS tercih süreci, öğrencilerin geleceklerini şekillendiren önemli bir aşamadır. Doğru bilgiye ve yönlendirmeye sahip olarak, öğrencilerin bu süreçte başarılı olmaları ve hedeflerine ulaşmaları sağlanmalıdır. Bu süreçte öğrencilere rehberlik ederek, geleceklerini doğru şekillendirmelerine yardımcı olmak ebeveynler için önem teşkil etmektedir.

LGS 2024

  • Yazıyı değerlendir: