Öğretmen Sözleşmesi

Bu sözleşme, "Öğretmen" ve (Ders Her Yerde Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri LTD. ŞTİ.) ("Platform") arasında, Öğretmen'in Platform üzerinde ders vermesi için bir kabul gören bir sözleşmedir. 

1. Öğretmenin Sorumlulukları 

1.1. Öğretmen, Platform üzerinde kayıt olunan birebir veya grup derslerin tamamlanmasını ve öğrencilere öğretmenin dersiyle ilgili belirtilen öğrenme hedeflerini gerçekleştirme becerilerini kazandırmayı taahhüt eder. 

1.2. Öğretmen, öğrencilerin öğrenme sürecinde güvenliği ve refahını sağlamak için gerekli önlemleri alacaktır. 

1.3. Öğretmen, derslerinde Platform'un politika ve kurallarına uyacak ve bu politika ve kurallara karşı gelmeyecektir. 

1.4. Öğretmen, herhangi bir zamanda Platform'a herhangi bir sorun, yanlış anlama veya şüpheli faaliyet bildirmek için uygun kanalları kullanacak ve Platform tarafından verilen talimatları takip edecektir. 

1.5. Öğretmen, Platform tarafından sağlanan özellikler ve araçlar kullanılarak derslerini hazırlayacak ve sunacaktır. 

1.6. Öğretmen, Platform tarafından öğrencilerine gönderilen ödevleri zamanında değerlendirecektir. 

1.7. Öğretmen, Platform üzerinden öğrencilerine ve diğer kullanıcılara karşı saygılı, profesyonel ve etik davranışlar sergileyecektir. 

1.8. Öğretmen, Platform üzerinde kayıt olmak için sağladığı kişisel bilgilerin doğru ve güncel olduğunu taahhüt eder. 

2. Platformun Sorumlulukları 

2.1. Platform, Öğretmen'e Platform üzerinde ders verme imkanı sunar ve öğrencilere erişim sağlar. 

2.2. Platform, Öğretmen'in belirli bir dersi vermesi için gerekli olan araçları ve kaynakları sağlar. 

2.3. Platform, öğrenci ödeme işlemlerini yönetir ve Öğretmen'e öğrencilerin derslere katılımıyla ilgili bilgileri sağlar.

2.4. Platform, Öğretmen'in dersleri için destek, eğitim ve yönlendirme sağlayacaktır. 

2.5. Platform, Öğretmen'in kişisel bilgilerini korumak için gerekli önlemleri alacaktır. 

2.6. Platform, Öğretmen'in derslerini yayınlamadan önce inceleme yaparak uygunluğunu kontrol edecektir. 

2.7. Platform, herhangi bir zamanda Öğretmen'in sözleşme şartlarına uymadığını veya Platform'un politika ve kurallarına karşı geldiğini tespit ederse, Öğretmen'in Platform üzerinde ders vermesine son verme hakkını saklı tutar. 

3. Ücret ve Ödemeler 

3.1. Platform, Öğretmen'in dersleri için öğrenciler tarafından yapılan ödemeleri yönetecektir. 

3.2. Öğretmen, Platform üzerinde ders vermek için belirlenen kredi birim ücreti üzerinden ödeme alacaktır.

3.3. Platform, Öğretmen'in ödeme taleplerini, belirlenen ödeme planına uygun olarak işleme koyacaktır. 

3.4. Platform, Öğretmen'in ödemelerini banka transferi veya diğer uygun ödeme yöntemleriyle yapacaktır. 

3.5 Öğretmen ödemeleri panel üzerinden oluşturan talebi takip eden ayın ilk Pazartesi gününde havale yolu ile tanımlanan banka hesaplarına yapılacaktır.

4. Fikri Mülkiyet Hakları

4.1. Öğretmen, derslerinde kullandığı tüm materyallerin fikri mülkiyet haklarına sahip olduğunu taahhüt eder. 

4.2. Öğretmen, derslerinde kullanılan materyallerin Platform tarafından sınırlı bir lisans altında kullanılması ve paylaşılması için izin verir. 

4.3. Öğretmen, Platform'un fikri mülkiyet haklarına saygı duyacaktır. 

5. Sözleşmenin Süresi ve Sonlandırılması 

5.1. Bu sözleşme, Öğretmen tarafından Platform'a kaydolunduğunda başlar ve taraflar arasında öğretmenin Platform'da ders vermesi süresince geçerlidir. 

5.2. Platform veya Öğretmen, herhangi bir zamanda sözleşmeyi sonlandırma hakkına sahiptir. 

5.3. Sözleşmenin sonlandırılması, tarafların sözleşme şartlarına uygun hareket etmeye devam edeceği anlamına gelir. 

6. Uyuşmazlıkların Çözümü 

6.1. Taraflar arasında herhangi bir uyuşmazlık çıkması durumunda, öncelikle taraflar arasında görüşme yoluyla çözülmeye çalışılacaktır. 

6.2. Görüşmeler sonucunda uyuşmazlık çözülemezse, taraflar sorunu çözmek için hukuki yolları kullanabilir.

7. Gizlilik ve Güvenlik 

7.1. Platform, Öğretmen'in kişisel bilgilerini gizli tutacaktır. 

7.2. Öğretmen, Platform üzerindeki hesabının güvenliği için gerekli önlemleri alacaktır. 

7.3. Öğretmen, Platform üzerindeki hesabına izinsiz erişim veya kullanım tespit ederse, durumu hemen Platform'a bildirecektir. 

7.4. Platform, Öğretmen'in derslerinde kullanılan materyallerin gizliliğini ve güvenliğini sağlamak için gerekli önlemleri alacaktır. 

8. Yükümlülüklerin Değiştirilmesi 

8.1. Platform, sözleşmede değişiklik yapma hakkını saklı tutar. 

8.2. Değişiklikler, Platform tarafından belirlenen tarihten sonra yürürlüğe girer. 

8.3. Değişiklikler, Öğretmen tarafından kabul edilmediği takdirde, Öğretmen'in Platform üzerinde ders vermesine son verme hakkı vardır. 

9. Genel Hükümler 

9.1. Sözleşme, taraflar arasında yazılı olarak yapılan herhangi bir anlaşmayı geçerli kılar. 

9.2. Taraflar, sözleşmede belirtilen yükümlülükleri eksiksiz yerine getirmeyi kabul eder. 

9.3. Sözleşmede belirtilmeyen konularda, taraflar arasında görüşme yoluyla anlaşma sağlanacaktır. 

9.4. Sözleşmede belirtilen herhangi bir hüküm, yürürlükteki yasaların izin verdiği en geniş kapsamda yürürlükte olacaktır. 

9.5. Sözleşme, Türk Hukuku'na tabidir.

10. Tamamlayıcı Genel Hüküm Maddeleri

10.1 Taraflar, bu Sözleşme kapsamında paylaşılacak olan her türlü ticari, mali, teknik veya diğer bilginin gizliliğine büyük önem verirler. Öğretmen, öğrenci ve ebeveynlerin kişisel bilgilerini birbirleriyle paylaşmaları yasaktır. Bu bilgilerin gizliliği, taraflar arasında güvenin korunması ve ilgili yasal düzenlemelere uyum sağlanması amacıyla sağlanacaktır.

10.2 Öğretmen, bu sözleşmeyi kabul ederek, panel kullanımına başladığını ve ders vermeye hazır olduğunu kabul eder. Ayrıca, internet, bilgisayar, mikrofon, kamera vb. sistem gereçlerinin, ders vermeye yeterli ve hazır olduğunu taahhüt eder.

10.3 Öğretmen, ders işlenişi sırasında bu araçlardan kaynaklı herhangi bir sorun yaşanmayacağını kabul etmektedir. Ancak, beklenmedik teknik aksaklıklar veya kesintiler durumunda, Öğretmen, gerekli önlemleri almak ve sorunu en kısa sürede gidermek için Platform ile iletişim kurmayı taahhüt eder.

10.4 Öğretmen, panel kullanımı ve teknik hazırlık konusunda gerekli özeni göstermekle yükümlüdür. Bu kapsamda, panele erişim için gerekli olan kullanıcı adı, şifre veya diğer kimlik doğrulama bilgilerini güvenli şekilde saklamalı ve üçüncü şahıslarla paylaşmamalıdır. Öğretmen, Platform'a herhangi bir güvenlik ihlali veya yetkisiz kullanım durumu tespit etmesi halinde derhal bildirimde bulunmayı taahhüt eder.

10.5 Platform, Öğretmen'in panel kullanımı ve teknik hazırlık konusunda taahhüt ettiği gereksinimleri karşılamaması durumunda, Öğretmen'e gerekli düzeltmeleri yapması için makul bir süre tanıyabilir veya işbu Sözleşme'yi feshetme hakkını saklı tutar.

10.6 Öğretmen, ders işlenişine en geç 24 saat kalma durumuna kadar, önceden bildirilmemiş bir mazeret olmadan geç kalması veya katılmaması halinde kredi hakkını kaybettiğini kabul eder.

10.7 Öğretmen, derslerin başlama saati ve tarihini önceden belirlenen takvime uygun olarak takip etmekle yükümlüdür. Herhangi bir gecikme durumunda veya katılmama durumunda, Öğretmen, Platform'a en kısa sürede bildirimde bulunmalı ve gerektiğinde mazeretini belgelemelidir.

10.8 Öğretmen, önceden bildirilmemiş bir mazeret olmadan derslere geç kalması veya katılmaması durumunda kredi hakkını kaybettiğini kabul eder. Bu durumda, Platform'un ek bir hak talep etme veya Sözleşme'yi feshetme hakkı saklıdır.

10.9 Öğretmen, geç kalma veya katılmama durumlarında kaybedilen kredi hakkının telafi edilmesi veya ders planlamasında değişiklik yapılması taleplerinin Platform tarafından uygun görülmesi durumunda, taraflar arasında ayrı bir anlaşma yapılabilir.

10.10 Öğretmen, öğrenci ile ders eşleşmesi sağlandığı takdirde eşleştiği öğrencinin rezerve ettiği kredi karşılığındaki ders süresini tamamlamayı, rezerve edilen gün ve saat süresince dersleri eksiksiz olarak tamamlamayı taahhüt eder.

10.11 Öğretmen, öğrenci ile ders planlaması yapıldıktan sonra, rezerve edilen ders süresi boyunca hiçbir aksaklık olmaksızın derse katılacak ve dersi tamamlayacaktır. Bu süre içinde Öğretmen'in dersleri planlanan zamanda ve tam süre boyunca yapmaması, kesintiye uğratması veya iptal etmesi, Platform veya öğrenci tarafından kabul edilemez olarak değerlendirilecektir.

10.12 Öğretmen, ders eşleşmesi sağlandığı takdirde, öğrencinin rezerve ettiği ders süresini tamamlamak için gerekli hazırlıkları yapacak ve gereken materyalleri sağlayacaktır. Öğretmen, öğrenci ile yapılan derslerde etkin ve verimli bir öğretim sağlamayı taahhüt eder.

10.13 Öğretmen, ders süresini tamamlamada aksaklık yaşaması durumunda, önceden haber vermek ve gerekli düzenlemeleri yapmakla yükümlüdür. Öğretmen'in mazeretli veya önceden bildirilen sebeplerle ders süresini tamamlayamaması durumunda, taraflar arasında uygun bir çözüm bulunabilir veya ders süresi başka bir zaman dilimine ertelenebilir.

10.14 Öğretmen, sistemde güncel şekilde tuttuğu ve eşleşme sağladığı müsait gün ve saat üzerinden derslerini tamamlamayı taahhüt eder. Bu taahhüt, Öğretmen'in öğrenci ile yapılan ders planlaması çerçevesinde, belirlenen gün ve saatlerde dersleri gerçekleştirmesi anlamına gelir.

10.15 Öğretmen, ders planlaması esnasında müsait olduğu gün ve saatleri güncel şekilde sistemde tutar. Ancak, eşleşme kredi yükümlülüğü tamamlandıktan sonra, Öğretmen müsaitlik durumunu yeniden değerlendirip, güncelleyebilir. Bu durumda Öğretmen, müsaitlik durumunu sisteme doğru ve güncel şekilde yansıtır.

10.16 Öğretmen, derslerin planlandığı gün ve saatlerde sistemde belirtilen müsaitlik durumuna uygun olarak öğrenciyle etkileşimde bulunacak ve dersleri gerçekleştirecektir. Öğretmen'in müsaitlik durumunu güncelleme sorumluluğu, ders planlaması sürecindeki doğru ve güncel bilgilerin sağlanması amacıyla büyük önem taşır.

10.17 Öğretmen, ders planlaması ve müsaitlik durumu konusunda dürüst ve güvenilir olmayı taahhüt eder. Öğretmen, müsaitlik durumunda değişiklik yapması veya önceden belirlenen ders saatlerine uymaması durumunda, Platform veya öğrenciye gerekli bildirimleri yapmakla yükümlüdür.

10.18 Öğretmen, canlı dersler süresince, görüşmelerde hukuki ve ahlaki kurallara uyacağını taahhüt eder. Öğretmen, herhangi bir müstehcen durum ile karşılaşılması sonucunda, işlediği suçu hukuksal açıdan kabul eder ve bu durumun hukuksal süreçlerine tabi olmayı kabul eder.

10.19 Öğretmen, canlı dersler sırasında öğrenciyle iletişim kurarken ahlaki değerlere uygun davranışlar sergileyecek ve müstehcen, saldırgan veya yasa dışı faaliyetlere karışmayacaktır. Öğretmen, öğrencilerin haklarını ve gizliliklerini korumakla yükümlüdür.

10.20 Öğretmen, canlı dersler sırasında herhangi bir suç işleme veya hukuksal sorun yaratma niyeti taşımamalıdır. Eğer böyle bir durum ortaya çıkarsa, Öğretmen hukuki süreçlere tabi olacağını kabul eder ve doğacak sonuçlarına katlanmayı taahhüt eder.

10.21 Öğretmen, diğer öğretmenlerin ücretlendirme politikaları, birim fiyatları veya sistemle ilgili gizli bilgileri ifşa etmeyeceğini kabul eder. Bu bilgilerin gizliliği ve gizli tutulması, Platform'un işleyişini ve öğretmenler arasındaki adil rekabeti korumak amacıyla büyük önem taşır.

10.22 Öğretmen, herhangi bir öğretmenin fiyatlandırma politikasını veya birim fiyatını diğer öğretmenlere iletmeyeceğini ve bununla ilgili bilgi paylaşımı yapmayacağını taahhüt eder. Öğretmen, bu konuda gizlilik ilkesini benimseyecek ve Platform'un rekabetin korunmasına yönelik politikalarına uyum sağlayacaktır.

10.23 Öğretmen, fiyatlandırma gizliliği ile ilgili taahhütlerine uygun hareket etmeyi kabul eder. Bu kapsamda, diğer öğretmenlerin fiyatlandırma politikalarını veya birim fiyatlarını ifşa etmeme, Platform'un güvenliğini ve adil rekabeti sağlamak amacıyla önemli bir yükümlülüktür.

10.24 Öğretmen, eşleşme sağlandıktan sonra, mülakat süresince kendisine verilmiş olan bilgiler dahilinde, her ders öncesinde hazırlayacağı ders planını, ders başlangıç saatine en geç 72 saat kala sisteme yükleyerek, öğrenci ile paylaşmasını taahhüt eder.

10.25 Öğretmen, ders planının hazırlanması sürecinde, öğrencinin ihtiyaçlarına ve seviyesine uygun bir program oluşturacak ve bu programı ders başlangıcına kadar tamamlamayı taahhüt eder. Öğretmen, ders planının sisteme yüklenmesiyle birlikte öğrenciyle paylaşılmasından sorumludur.

10.26 Öğretmen, ders planını hazırlarken profesyonel ve etkili bir yaklaşım sergileyecektir. Ders planı, öğrencinin öğrenme hedeflerine ve müfredat gerekliliklerine uygun olarak düzenlenmelidir. Öğretmen, öğrencinin ders planı hakkında herhangi bir sorusu veya talebi olduğunda yanıt verme sorumluluğunu taşır.

10.27 Öğretmen, ders planını zamanında ve doğru bir şekilde sisteme yüklemeyi taahhüt eder. Ders planının öğrenciyle paylaşılması, öğrencinin dersin içeriğine ve işleyişine önceden hazırlıklı olmasını sağlayacak ve etkili bir öğrenme süreci sunacaktır.

10.28 Öğretmen, sağlanan eşleşmeden doğan dersi gerçekleştirdikten sonra, her ders için öğrencinin işleyişi hakkındaki öğrenimini test etmek amacıyla çoktan seçmeli bir değerlendirme testi hazırlayacağını ve bu testi ders tamamlandıktan en geç 24 saat içerisinde öğrenci ile paylaşacağını taahhüt eder.

10.29 Öğretmen, değerlendirme testini, dersin içeriğine ve öğrencinin öğrenme hedeflerine uygun olarak hazırlayacaktır. Test, öğrencinin dersi ne kadar anladığını ve kazandığı bilgi ve becerileri ölçmek amacıyla tasarlanmalıdır. Öğretmen, testin doğru ve tarafsız bir şekilde değerlendirilmesinden sorumlu olacaktır.

10.30 Öğretmen, değerlendirme testini, ders tamamlandıktan sonra en geç 24 saat içerisinde öğrenciyle paylaşmayı taahhüt eder. Bu süre içinde test sonuçları ve geribildirim, öğrencinin dersle ilgili performansını değerlendirmesi ve ilerlemesini takip etmesi açısından önemlidir.

10.31 Öğretmen, değerlendirme testinin objektif ve adil bir şekilde hazırlanması ve uygulanması konusunda sorumluluk taşır. Test sonuçları, öğrencinin başarısını ve gelişimini doğru bir şekilde yansıtmalıdır. Öğretmen, öğrencinin test sonuçlarına ilişkin herhangi bir sorusu veya itirazı olduğunda yanıt verme sorumluluğunu taşır.

10.32 Öğretmen, derslere girmeden önce hazırladığı ders planlarının ve ders sonrasında hazırladığı değerlendirme testlerinin havuz oluşturulması ve platform tarafından kullanılmasını kabul eder. Bu kapsamda, ders planları ve değerlendirme testleri platformun telif hakkı oluşturmak amacıyla kullanılabilir.

10.33 Öğretmen, ders planlarının ve değerlendirme testlerinin havuz oluşturulması ve platform tarafından kullanılmasını kabul ederek, telif hakkı talep etmeme taahhüdünde bulunur. Öğretmen, bu materyallerin platformun telif hakkıyla korunan içeriği olarak kabul edilmesine ve platformun bu materyalleri kullanma, paylaşma ve dağıtma hakkına sahip olduğunu kabul eder.

10.34 Öğretmen, ders planlarının ve değerlendirme testlerinin havuz oluşturulması sürecinde platforma teslim ederken, tüm telif hakkı, mülkiyet hakları ve diğer ilgili haklarıyla birlikte bu materyalleri platforma devretmektedir. Öğretmen, bu materyallerin platform tarafından kullanılması ve platformun bu materyaller üzerindeki haklarını serbestçe kullanması konusunda herhangi bir itirazda bulunmayacaktır.

10.35 Öğretmen, ders planları ve değerlendirme testlerinin platform tarafından kullanılmasıyla ilgili herhangi bir telif hakkı talebi veya mülkiyet iddiasında bulunmama taahhüdünde bulunur. Öğretmen, platformun bu materyalleri kullanma, değiştirme, çoğaltma, dağıtma ve ticari amaçlarla kullanma hakkına sahip olduğunu kabul eder.

10.36 Öğretmen, canlı ders işleyişi sırasında ekran paylaşımı aracının kullanımındaki kuralları kabul ettiğini taahhüt eder. Ekran paylaşımı aracını, dersin etkili ve verimli bir şekilde işlenmesi için uygun bir şekilde kullanacaktır.

10.37 Öğretmen, ders işleyişi ve içeriğine aykırı bir yaklaşımda bulunmayacağını taahhüt eder. Dersin amacına ve müfredat gerekliliklerine uygun bir şekilde yönlendirme yapacak, öğrencilerin öğrenme hedeflerine ulaşmasını sağlayacak bir ders işleyişi sunacaktır.

10.38 Öğretmen, işlemekte olduğu dersi, ders içeriğini veya canlı dersleri 3. bir kişi ile canlı veya kayıtlı olarak paylaşmayacağını taahhüt eder. Derslerin gizliliği ve güvenliği, öğrencinin mahremiyeti ve Platform'un işleyişi açısından önemli bir konudur.

10.39 Öğretmen, derslerin içeriğine ve işleyişine ilişkin olarak herhangi bir dış kaynağı veya üçüncü bir kişiyi dahil etmeme taahhüdünde bulunur. Derslerin bütünlüğü ve kalitesi, öğretmenin profesyonel yeterliliği ve bağımsızlığıyla doğrudan ilişkilidir.